Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

1031972.jpg";i:1;i:150;i:2;i:185;}}-photo
Họ và tên Lê Phước Tường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lephuoctuong_giolinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Mỹ
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Lê Phước Tường, Đặng Quốc Dũng
Đã đưa lên 377 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1092 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này