Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phùng Trọng Nhân
Giới tính Nam
Website https://trongnhantn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Tân
Quận/huyện Huyện Phổ Yên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 309 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5370 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 41 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23096 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này