Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Quang
Giới tính Nam
Website https://thanhquang1180.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồ Thị Kỷ
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐẠT DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỎ". NĂM HỌC 2010 - 2011, 2011 - 2012 ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN - GIẤY KHEN GIÁM ĐỐC SỞ NĂM 2003 - GIẤY KHEN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN HUYỆN 2007,2008,2009,2010 - GIẤY KHEN TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC 2007,2008 - CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN HUYỆN TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 2007,2008,2009,2010 - GIẤY KHEN CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 2004,2005- GIẤY KHEN HIỆU TRƯỞNG 2005,2006
Xác thực bởi Trần Nam Hải, Tăng Trường Sanh
Đã đưa lên 647 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 960 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 414 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36011 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này