Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Quốc Tấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/truongquoctan
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Triệu Trung
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thiên Bình
Đã đưa lên 950 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 558 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 61 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 61488 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này